Hemmelig afstemning?

En mere om sådan noget med valg: Grundloven fortæller i §31, stk. 1 at “Folketingets medlemmer vælges ved almindelige, direkte og hemmelige valg”. Dette med hemmelige valg konkretiseres så i valgloven. §45 fortæller at “Stemmerum skal være indrettet således, at der kan afgives stemme, uden at andre kan se, hvorledes vælgeren stemmer” – og §48 har mere: “Stemmeafgivningen sker i stemmerummet, hvor kun vælgeren må være til stede” og “Når stemmeafgivningen er foretaget, sammenfolder vælgeren stemmesedlen, således at ingen kan se, hvordan der er stemt”. Dette tager jo på ingen måde højde for moderne medier – hvad nu hvis vælgeren tager billede af sin stemmeseddel og deler dette billede på Facebook eller andre steder? Kan der ad denne vej udøves valgpres? Og gør det egentlig noget?

2 thoughts on “Hemmelig afstemning?

  1. Hm, jeg har selv, som valgtilforordnet tænkt på den problemstilling.

    Umiddelbart vil jeg sige, ja det gør noget! Vælgerne skal i videst muligt omfang beskyttes imod forsøg på valgtryk, bl.a. ved at sikre størst mulig grad af hemmeligholdelse af stemmeafgivningen.

    Ved valget i går var der flere vælgere, som efter stemmeafgivningen viste mig deres stemmeseddel for at spørge, om de havde udfyldt den gyldigt. Det er hvad, som kan ske. Men da en kvinde absolut ville vise sin mand sin stemmeseddel for at spørge ham, om hun havde satte krydset rigtigt, var jeg – i al venlighed – nødt til at skrue bissen på, for det må man altså ikke!

    Og så kom jeg også til at tænke på, at det kontrol med aftalt stemmeafgivning jo kan foregå langt mere smart ved hjælp af et mobilkamera. Her må udvejen være at vejlede vælgere, der måtte være udsat for pression om at stemme noget bestemt og dokumentere det med mobilfoto, hvis de af den grund har stemt noget andet end de havde tænkt sig, at bede om en ny stemmeseddel og få destrueret den første. Så kan de både få eventuel belønning og afgive deres stemme frit, som de havde tænkt!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *