“Ved den stedlige mandatfordeling skal der tages hensyn til indbyggertal, vælgertal og befolkningstæthed”

siger Grundlovens §31, stk. 3. Dette er i valgloven så blevet til at “Fordelingen foretages på grundlag af forholdstal, der for hver landsdel og hver storkreds beregnes som summen af landsdelens, henholdsvis storkredsens: 1) folketal, 2) vælgertal ved sidste folketingsvalg og 3) areal i kvadratkilometer multipliceret med 20” – men hov! Der tager vi jo ikke hensyn til befolkningstæthed, men til areal… det er muligt at der i Grundlovens forarbejder står noget om at “befolkningstæthed” skal forstås som “fravær af tæthed”, men ellers kunne man jo lige så godt tolke det som at folk, der bor tæt på hinanden, skal have mere indflydelse end folk, der ikke indgår i fællesskabet. Men det kommer jo nok ikke til at ske..

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *