{{tæt på}}

Skabelonen {{tæt på}} benyttes på Wikipedia til at gøre opmærksom på at den, der har skrevet en artikel, nok ikke er på tilstrækkelig afstand af artiklens emne. Der er flere problemer med manglende afstand: Er emnet overhovedet relevant? Er behandlingen af emnet neutral? Hvem får gavn af artiklen? Lad os se på nogle aktuelle eksempler […]