Tronfølgestemmeri

Når der på næste søndag er tronfølgefolkeafstemning, har jeg som vælger fire muligheder: Jeg kan stemme ja Jeg kan stemme nej Jeg kan stemme blankt eller ugyldigt Jeg kan undlade at stemme Disse fire muligheder fører imidlertid efter optællingen kun til to resultater: Flertal af stemmerne og mindst 40% af de stemmeberettigede for “ja” – […]

Om morgen-tv

Hvis enhver amatør kan lave en tv-station, er tv-stationerne jo nødt til også at blive amatører, n’est-ce pas?