biip bIiP BIIP BIIIIIIIP!

Jeg kan godt forstå at naboer til elefantreservater bliver sure, når deres afgrøder bliver trådt ned af de beskyttede tykhuder, og jeg kan såmænd også (ok – måske ikke helt så godt) forstå at naboer til fodgængerfelter med lydfyr bliver sure, når deres lokalmiljø bliver bippet og bippet og bippet… Men hvor svært kan det […]