Om at vælge.

Den 25. maj er der Europa-Parlamentsvalg i Danmark, og jeg er skuffet over de danske partiers it-politik, internet-politik og Europa-politik. Partiprogrammerne og partiernes praksis ser i det store og hele disse tre emner som irrelevante. Jeg er uenig. Jeg ser de tre emner som omdrejningspunkter i den fremtidige organisering af både det danske samfund og […]

Hemmelig afstemning?

En mere om sådan noget med valg: Grundloven fortæller i §31, stk. 1 at “Folketingets medlemmer vælges ved almindelige, direkte og hemmelige valg”. Dette med hemmelige valg konkretiseres så i valgloven. §45 fortæller at “Stemmerum skal være indrettet således, at der kan afgives stemme, uden at andre kan se, hvorledes vælgeren stemmer” – og §48 […]

“Ved den stedlige mandatfordeling skal der tages hensyn til indbyggertal, vælgertal og befolkningstæthed”

siger Grundlovens §31, stk. 3. Dette er i valgloven så blevet til at “Fordelingen foretages på grundlag af forholdstal, der for hver landsdel og hver storkreds beregnes som summen af landsdelens, henholdsvis storkredsens: 1) folketal, 2) vælgertal ved sidste folketingsvalg og 3) areal i kvadratkilometer multipliceret med 20” – men hov! Der tager vi jo […]

Om ondskab

Der er vist en udpræget idé om at gårsdagens gerningsmand er ond eller gal. Det er jeg bange for at han ikke er. Jeg frygter at han snarere har haft et stærkt ønske om at polarisere det norske samfund og at der er en reel risiko for at det vil lykkes for ham. Ja, det […]