Wikipedia-artikel-ejerskab

I Wikipedia er en af grundreglerne at man ikke ejer sine artikler – når man har trykket “Gem”, må man sætte sig tilbage og affinde sig med hvad alle ignoranterne gør ved ens smukke, skønne værk. Der er naturligvis en del kompetente skribenter, for hvem dette er ganske uacceptabelt – men det må de sådan set bare leve med, hvis ikke de i diskussionen kan få enighed om at deres version er den bedste.
Godtså. Vi kan altså ikke få lov til at skrive en artikel helt selv, men hvad nu hvis man kunne få en markering af at “denne forfatter er hovedbidragyder til artikel XX”? Det burde man kunne lave nogle formler for på baggrund af de redigeringer, der er medgået til den enkelte artikel. Det er naturligvis et kæmpe arbejde at holde rede på alle artiklerne, men man kunne nøjes med de artikler, der er udpeget som særligt gode – det er vel også dem, man særligt kunne tænke sig at blive anerkendt for.
Den helt simple og ret ligegyldige optælling ville bare gå på antal redigeringer – det vil “belønne” dem, der ikke benytter forhåndsvisning og i øvrigt tælle kommarettelser og reelle tilføjelser med samme vægt.
Hvad kunne man så gøre i stedet? Hvis man har en metode til at afgøre hvor ens to tekster er, kunne man benytte den (det vil jeg herefter antage at der er).
En måde, man kunne regne på: Først frasorterer vi tilbagerulninger og det tilbagerullede – hvis altså version 17 er magen til version 15, ignorerer vi 16 og 17, fordi 16 ikke bidrager til den nuværende version og 17 ikke bidrager med noget, som version 15 ikke allerede har bidraget med. Når vi så har en “skrællet” historik, kan vi begynde at regne. Vi sammenholder hver version med den nyeste. Den nyeste version er 100% ens med sig selv, så den får en score på 100. Den næstnyeste version er måske 95% ens med den nyeste, så den får en score på 95. Hvis den tredjenyeste version er 93% ens, får den en score på 93. Værdien af den enkelte redigering bliver så forskellen på scoren før og efter, så den nyeste redigering vil her få 5 point og den næstnyeste redigering vil få 2 point. Når vi er nået hele vejen gennem historikken, kan vi summere den enkelte brugers point, og måske automattildele en barnstar eller lignende.

2 thoughts on “Wikipedia-artikel-ejerskab

  1. #OHØJ:Ole Palnatoke Andersen #A:”S-L-U-K! Overlad registrering af viden til professionelle, og hold op med at vise disrespekt for §77 – INGEN kan eje viden!” #PLANKvæk:KAPLAH

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *